top of page

ANGRERETTSKJEMA

for forbruker ved kjøp på vår netthandel

 

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen. Utfylt skjema sendes sammen med varen til:

Bi Fin frisørsalong 

Brekkevegen 28   5427 Urangsvåg

epost blifinbomlo@gmail.com   Tlf 92815935

 

Vi anbefaler at du sender en kopi på e-post slik at vi får informasjon innenfor angrefristen. 

 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende:

  

 

 

 

 

 

Varen ble mottatt den (dato)____________________ Ordrenummer:

 

 

Forbrukerens/forbrukernes navn:   

 

Forbrukerens/forbrukernes adresse: 

 

Dato:  

 

 

 

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes)

bottom of page